SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Created by potrace 1.13, written by Peter Selinger 2001-2015

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej w UKKK IPPON w sezonie 2021/2022 wynosi 160 zł.

Rodziny trenujące w naszym klubie (za rodzinę przyjmujemy osoby żyjące w jednym gospodarstwie domowym) płacą składki w obniżonej o 20 zł kwocie czyli 140 zł. za jednego uczestnika treningów.

Składkę członkowską należy opłacać w pierwszym dniu każdego miesiąca lub na pierwszym treningu w miesiącu.

Opłacenie składki członkowskiej upoważnia do udziału we wszystkich treningach, jednej kategorii, oferowanych przez nasz klub.

Treningi IPPON Cross Training objęte są opłatą:

160 zł przy maksymalnie trzech treningach tygodniowo
250 zł pełny pakiet – 5 treningów tygodniowo.
Osoby chcące uczestniczyć w treningach karate i cross training płacą składkę w wysokości:

280 zł – regularna składka
260 zł – pomniejszone o wysokość zniżki rodzinnej dla osób objętych zniżką.
Wybierając dodatkowe zajęcia (poza standardowymi treningami w swojej sekcji) należy kierować się dostosowaniem swojego poziomu zaawansowania do poziomu grupy. Udział w treningach dodatkowych najlepiej konsultować z instruktorem.

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej jest stała i nie jest uzależniona od ilości treningów w danym miesiącu.

Nr rachunku do wpłat składek członkowskich:
Uczniowski Klub Karate Kyokushin IPPON
67 1160 2202 0000 0001 6886 1854

Opłaty za udział w treningach IPPON Cross Training dokonujemy gotówką lub kartą w recepcji klubu.