SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

IPPON

Karate

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej w UKKK IPPON w sezonie 2022/2023 wynosi 180 zł.

Rodziny trenujące w naszym klubie (za rodzinę przyjmujemy osoby żyjące w jednym gospodarstwie domowym) płacą składki w obniżonej o 20 zł kwocie czyli 160 zł. za jednego uczestnika treningów.

Składkę członkowską należy opłacać w pierwszym dniu każdego miesiąca lub na pierwszym treningu w miesiącu.

Opłacenie składki członkowskiej upoważnia do udziału we wszystkich treningach karate, jednej kategorii, oferowanych przez nasz klub.

IPPON Cross Training

Treningi IPPON Cross Training objęte są opłatą miesięczną:
180 zł – 2 treningi tygodniowo.
250 zł – 5 treningów tygodniowo.
300 zł – nieograniczona liczba treningów w tygodniu.
Obowiązują zniżki rodzinne w wysokości 20 zł.

IPPON Cross Kids, Cross Junior – 180 zł (obowiązują zniżki).
Akrobatyka, Cross Kids raz w tygodniu 120 (nie obowiązują zniżki).

Karate+Cross

Osoby chcące uczestniczyć w treningach karate i cross training płacą składkę w wysokości:
320 zł – regularna składka
300 zł – pomniejszone o wysokość zniżki rodzinnej dla osób objętych zniżką.
Wybierając dodatkowe zajęcia (poza standardowymi treningami w swojej sekcji) należy kierować się dostosowaniem swojego poziomu zaawansowania do poziomu grupy. Udział w treningach dodatkowych najlepiej konsultować z instruktorem.
IPPON
Nr rachunku do wpłat składek członkowskich:
Uczniowski Klub Karate Kyokushin IPPON
67 1160 2202 0000 0001 6886 1854

Opłaty za udział w treningach IPPON Cross Training dokonujemy gotówką lub kartą w recepcji klubu.